Onze visie.


Als dienstverlener voor onderneming, makelaar en verzekeraar willen wij op een professionele manier zorg dragen voor de sector, diens mensen en de professionalisering ervan. In een tijd waarin internet en artificial intellligence de weg vinden naar elke onderneming, willen wij op sleutelmomenten binnen onze domeinen oplossingen bieden via een persoonlijk contact en goede communicatie.

Wij zoeken naar "out of the box" oplossingen of dienstverleningen voor specifieke situaties met als doel win-win situaties te creëren voor alle partijen. Wij richten ons op de noden van de ondernemingen en samenleving waarvoor wij in bepaalde concrete en/of nieuwe innovatieve en unieke oplossingen voorzien.

Wij denken met u mee en zoeken naar oplossingen zodat de continuïteit gegarandeerd wordt en men verder kan groeien.

Wij streven steeds naar een optimaal resultaat voor elke partij én met respect voor elkeen. We versterken uw aanbod via onze dienstverleningen, zetten voor u in op communicatie, tijdwinst, continuïteit en customer experience.



We werken mee aan  het uitbouwen van een duurzame relatie binnen onze domeinen nl schade, preventie, training & workshops.  Onze kwaliteit wordt bewaakt door intern en extern op periodieke basis de dienstverleningen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Wij verkopen geen verzekeringen noch doen wij het volledige schadebeheer, taken die weggelegd zijn voor verzekeringsmakelaar en verzekeraar.

Corporate social responsibility maakt deel uit van onze waarden en visie en waar mogelijk integreren wij dit binnen onze dienstverleningen. Wij willen zorgdragen voor werknemers en zien deze als de sleutels van continuïteit voor elke onderneming waar machines een steeds grotere invloed hebben.

In onze expertisedomeinen zetten wij ons in op een positieve manier. "on the field" vaststellingen en contact met mensen zijn voor ons sleutels tot succes en vormen onze corebusiness. Hiervoor hanteren wij verschillende waarden en respecteren wij eenieders belangen. 

Onze dienstverleningen kan u dan ook laten aansluiten en als ondersteuning gebruiken voor uw business. Een schade expertise, schadebijstand, taxatie, scan, training of workshop zorgen voor de continuïteit van uw business.

Vraag onze brochure aan met onze dienstverleningsfiches voor de onderneming, makelaar en verzekeraar en wij nemen verder met u contact op.

Onze experten zetten zich in voor een ondersteuning, oplossing of dienstverlening waarbij de communicatie en contact met mensen centraal staat.
Schadedossiers per jaar
GEGEVEN TRAININGEN PER JAAR
Workshops per jaar

Ons team

Insurance Expert

Hilde De Mulder

Insurance Expert

Ir. Jan Lombaerts