Preventie en verzekeringen


Preventie zorgt voor een gezond werkklimaat en productiviteit waar elke onderneming naar streeft. Preventie houdt niet alleen de technische maatregelen in maar ook de overdracht van het risico via een verzekeraar.

Ondernemingen dekken hun belangrijke investeringen in door het afsluiten van een verzekeringspolis op maat zodat zij bij schade geen financiële verliezen lijden.
 
Uit onze schade expertises stellen wij regelmatig vast dat de polis niet geactualiseerd is mbt verzekerde kapitalen, opgesomde verzekerde goederen of preventievoorwaarden.

Dit betekent dat bij schade slechts een gedeelte verzekerd is (onderverzekering) of er een verval van dekking wordt ingeroependaar waar men dit perfect had kunnen vermijden door een regelmatige update te doen en de polis te actualiseren.

Beter laat dan nooit is dan ook ons motto hierin. Curatex heeft dan ook dienstverleningen op maat gemaakt om hieraan tegemoet te komen en de nodige ondersteuning te geven naar ondernemingen en hun verzekeraars toe.

Verzekeringstaxaties Machines en/of Elektronica

 Onderverzekering of niet-verzekering bij schade dient ten alle kosten vermeden te worden. Bij schade stellen wij als experten meermaals vast dat de verzekerde kapitalen niet meer actueel zijn met een weigering of gedeeltelijke vergoeding als gevolg.

Bedrijven in volle groei geven aan een uitbreiding van hun machinepark of elektronica niet altijd de nodige aandacht.  Dit betekent dat een actualisatie van de verzekerde kapitalen meestal achterwege blijft met grote gevolgen bij schade.

Een correcte waardebepaling is dan ook een belangrijk element om de continuïteit van een onderneming te blijven garanderen.

Een verzekeringstaxatie is dan ook een uitstekende tool tot optimalisatie van de polis. Dit kan gebeuren bij onderschrijving maar ook in de loop van het contract als wijziging of update.

Voor verzekeraar en makelaar is dit eveneens een opportuniteitom te bouwen aan een langetermijnrelatie en de customer experience te verhogen en de verzekerde hierop attent te maken. De rest doen wij.

Ontdek ook onze preventiescans en onze expertise polisactualisatie:

VEILIGHEIDSSCAN
Deze scan biedt naast een inventarisatie ook een inzicht in de veiligheid van de verzekerde installaties welke een belangrijke invloed kan geven op de verzekeringspremie

CYBERSCAN
De GDPR-wetgeving in combinatie met de cyberdreigingen en -aanvallen maakt dat ondernemingen vragende partij zijn om dit risico in te dekken. De scan geeft aan hoe compliant zij zijn en analyseert het risico zowel technisch als organisatorisch. Mogelijkheden tot sensibilisatie kunnen eveneens aangeboden worden om het risico te verminderen

POLISACTUALISATIE ARBEIDSONGEVALLEN:
Geen enkele onderneming wil het risico lopen een verhaal te krijgen om reden dat zijn activiteiten of andere polisvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie. Loop dit risico niet en laat een actualisatie expertise doorvoeren.  Dergelijke expertise biedt de garantie voor de onderneming maar ook voor de verzekeraar dat de relatie met de klant naar de toekomst zal bestendigd worden en de customer experience zal verhogen.