De basis van een goede samenwerking


Curatex heeft met haar experten een samenwerkingspact. Dit samenwerkingspact heeft als doel om zakelijke - en beroepsregels kwalitatief en deontologisch uit te voeren volgens de visie van Curatex.

De partners van Curatex zullen volgende zaken in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst:

1.  Respecteren van de visie en waarden van de opdrachtgever kenbaar gemaakt via mail, website,
     offerte of welke drager ook van de opdrachtgever
2. Komen gemaakte afspraken met opdrachtgever en klanten van de opdrachtgever na 
3.  Laten toe dat ze jaarlijks geëvalueerd worden om te zien of zakelijke-en beroepsregels werden      
     nageleefd
 
4. 
Volgen jaarlijks minimum 1 opleiding binnen hun vakgebied en bezorgen jaarlijks een updated cv 
      aan de opdrachtgever
 
5.   Aanvaarden onze workflow processen te implementeren in hun aanpak en opdrachten 
6.   Houden op inzichtelijke wijze activiteiten, uurbestedingen in dossiers bij per klant en zullen deze
       op eenvoudige aanvraag ter beschikking geven
 
7.    Laten toe om inzicht te verlenen in de beheerde dossiers en documenten die eigendom zijn en blijven
       van de opdrachtgever. Deze dossiers of opdrachten zullen digitaal overgemaakt worden aan de 
       opdrachtgever
 
8.    Geven bijkomende uren,indien meerdere expertises binnen een opdracht vereist zijn,  op 
        maandelijkse basis
door zodat er zich nooit onaangename verrassingen voordoen mbt 
        uurbestedingen en facturaties
 
9.    
Delen kennis met de opdrachtgever en diens klanten en verstrekken op eenvoudige vraag alle 
        nodige informatie zodat het project of dossier kan geregeld of afgesloten worden
 
10.   
Zijn sociaal geëngageerd en hebben oog voor onze samenleving door positieve deelname waar 
         mogelijk
 
11.   
Komen niet in mekaars dossiers, tenzij mits wederzijds akkoord, en gaan respectvol en eerlijk met 
         elkaar om en elkaars medewerkers. 
12.   Beogen een positieve  en constructieve samenwerking alsook zijn ze er immer op uit om 
         gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen en commerciële opportuniteiten te delen
 
13.   Delegeren of besteden geen opdrachten uit, tenzij administratief werk, zonder toestemming van 
         de opdrachtgever
 
14.   
Bewaken hun kwaliteit van dienstverlening
 
15.   
Verbinden zich tot een strikte geheimhoudingivm klanteninformatie en beschermen hun data 
         volgens de GDPR-wetgeving en houden zich aan  geldende wetten en reglementen
 
16.   
Zullen nooit de klanten van de opdrachtgever zelf noch onder hun vennootschapsnaam 
         benaderen
om opdrachten voor eigen rekening (van de dienstverlener)te bekomen
 
17.   Respecteren de clausules van niet-concurrentiebeding, niet afwervingsbeding, 
         loyauteitsbeding en confidentialiteitsbeding (verder in overeenkomst gedetailleerd 
         gespecifieerd)