Service level

Per dienstverlening spreken wij voorafgaandelijk een service level af welk zich vertaalt in een plan van aanpak. Hierdoor krijgt u duidelijkheid over onze manier van werken en beogen wij een langtermijnrelatie.

Binnen onze voorgestelde aanpak is er ruimte voor bespreking